Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

MODÜL LEDLER

1,5W KESİT 3535 SMD
0,55$+ KDV
0,65$ (KDV Dahil)
210 210
1.5W UZUN MERCEKLİ MODUL LED BEYAZ
0,27$+ KDV
0,32$ (KDV Dahil)
33 33
1.5W UZUN MERCEKLİ MODUL LED GÜNIŞIĞI
0,27$+ KDV
0,32$ (KDV Dahil)
34 34
1.5W UZUN MERCEKLİ MODUL LED KIRMIZI
0,30$+ KDV
0,35$ (KDV Dahil)
35 35
1.5W UZUN MERCEKLİ MODUL LED MAVİ
0,30$+ KDV
0,35$ (KDV Dahil)
37 37
1.5W UZUN MERCEKLİ MODUL LED SARI
0,30$+ KDV
0,35$ (KDV Dahil)
39 39
1.5W UZUN MERCEKLİ MODUL LED YEŞİL
0,30$+ KDV
0,35$ (KDV Dahil)
38 38
2835 1.08W SAMSUNG BEYAZ MODUL LED
0,36$+ KDV
0,42$ (KDV Dahil)
216 216
2835 1.08W SAMSUNG GÜNIŞIĞI MODUL LED
0,38$+ KDV
0,45$ (KDV Dahil)
212 212
2835 2li SMD MODÜL LED GÜNIŞIĞI
0,22$+ KDV
0,26$ (KDV Dahil)
193 193
2835 3'lü MODUL GÜNIŞIĞI
0,24$+ KDV
0,28$ (KDV Dahil)
195 195
2835 3'lü MODÜL 120' BEYAZ
0,24$+ KDV
0,28$ (KDV Dahil)
197 197
2835 3lü SMD ECO EPOXY LED GÜNIŞIĞI
0,22$+ KDV
0,26$ (KDV Dahil)
196 196
2835 3lü SMD EPOXY LED MAVİ
0,26$+ KDV
0,31$ (KDV Dahil)
206 206
2835 3lü SMD EPOXY MODUL LED YEŞİL
0,22$+ KDV
0,26$ (KDV Dahil)
204 204
2835 SMD 2li MODÜLL LED BEYAZ
0,22$+ KDV
0,26$ (KDV Dahil)
194 194
2Lİ KISA MERCEKLİ MODUL LED BEYAZ
0,20$+ KDV
0,24$ (KDV Dahil)
41 41
2Lİ KISA MERCEKLİ MODUL LED GÜNIŞIĞI
0,20$+ KDV
0,24$ (KDV Dahil)
21 21
2Lİ KISA MERCEKLİ MODUL LED KIRMIZI
0,23$+ KDV
0,27$ (KDV Dahil)
15 15
2Lİ KISA MERCEKLİ MODUL LED MAVİ
0,23$+ KDV
0,27$ (KDV Dahil)
42 42
2li KISA MERCEKLİ MODUL LED SARI
0,23$+ KDV
0,27$ (KDV Dahil)
40 40
2Lİ KISA MERCEKLİ MODUL LED YEŞİL
0,23$+ KDV
0,27$ (KDV Dahil)
44 44
3LÜ KISA MERCEKLİ MODUL LED BEYAZ
0,21$+ KDV
0,25$ (KDV Dahil)
12 12
3LÜ KISA MERCEKLİ MODUL LED GÜNIŞIĞI
0,21$+ KDV
0,25$ (KDV Dahil)
1 1
3LÜ KISA MERCEKLİ MODUL LED KIRMIZI
0,24$+ KDV
0,28$ (KDV Dahil)
3 3
3LÜ KISA MERCEKLİ MODUL LED MAVİ
0,24$+ KDV
0,28$ (KDV Dahil)
2 2
3LÜ KISA MERCEKLİ MODUL LED SARI
0,24$+ KDV
0,28$ (KDV Dahil)
5 5
3LÜ KISA MERCEKLİ MODUL LED YEŞİL
0,24$+ KDV
0,28$ (KDV Dahil)
4 4
3W 3 LEDLİ KESİT 3030 SMD
0,95$+ KDV
1,12$ (KDV Dahil)
208 208
3W KESİTSMD LED
2,90$+ KDV
3,42$ (KDV Dahil)
209 209
5050 SMD ECO EPOXY MODUL LED KIRMIZI
0,13$+ KDV
0,15$ (KDV Dahil)
201 201
5050 SMD ECO EPOXY MODUL LED MAVİ
0,13$+ KDV
0,15$ (KDV Dahil)
203 203
5050 SMD ECO EPOXY MODUL LED YEŞİL
0,13$+ KDV
0,15$ (KDV Dahil)
198 198
5050 SMD ECOEPOXY MODUL LED SOĞUK BEYAZ
0,13$+ KDV
0,15$ (KDV Dahil)
199 199
KISA 2835 SMD 3'lü Akım Korumalı Modül Beyaz
0,27$+ KDV
0,32$ (KDV Dahil)
211 211
SAMSUNG 2835 3'lü Akım Korumalı Modül Beyaz
0,38$+ KDV
0,45$ (KDV Dahil)
217 217
Samsung 2835 3lü Akım Korumalı Modül Günışığı
0,34$+ KDV
0,40$ (KDV Dahil)
218 218